Enklere å starte AS

Enklere å starte firma

En rekke endringer i aksjeloven trer i kraft fra i 1. juli som gjøre det enklere å stifte aksjeselskap.

Enklere å starte firma

Enklere å starte firma

“Forenklingen vil spare bedrifter for penger, gjøre det enklere for gründere å komme i gang, samt gjøre generalforsamling og styremøte smidigere”, sier statssekretær Trygve Svensson (Ap) i Nærings- og handelsdepartementet. Endringene i aksjeloven innebærer blant annet at man skal kunne starte aksjeselskap elektronisk, og det blir færre krav til dokumenter i forbindelse med stiftelsen.

Aksjeselskaper skal etter 1. juli kunne holde generalforsamling på telefon eller gjennom epost, dersom alle aksjeeierne er enige om det. Selskapene skal nå kunne bestemme selv antall styremedlemmer, man kan også velge om det skal tilsettes daglig leder, hvor dette tidligere gjaldt kun selskaper med akjsekapital med mindre enn 3 millioner.

Justisdepartementet opplyser at endringene i aksjeloven vil spare næringslivet for omtrent 500 millioner kroner årlig.

For å lese mer om endringene:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/regpubl/prop/2012-2013/prop-111-l-20122013/8/1.html?id=721423

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest