Få refundert moms fra EU

Save-Money-for-Freelancers

AbroadCollage-300x173Som momspliktig virksomhet i Norge kan DU søke om å få refundert moms på de tjenester og varer du har kjøpt innen EU og en del andre land. Dette får du kontant tilbake rett på din konto.

Siden Norge er et EØS-land, kan norske bedrifter søke tilbake moms fra EU/EØS. EU direktivene regulerer denne muligheten sammen med lovgivning i de enkelte landene. Å søke tilbake moms som du har betalt i EU-land høres enkelt ut, mens det er faktisk komplisert. Det er grunnen til at man bør søke profesjonell hjelp fra selskaper som er eksperter på dette. Dette skyldes at landenes nasjonale momslovgivning og momssatser er forskjellige. I tillegg kommer språkbarrierer og andre ting inn og kompliserer søknadsprosessen. Flere ting gjør at momsrefusjon er en relativt tidkrevende og vanskelig jobb. Kravet til sporbarhet og verifisering av kvitteringene er f.eks. stort.

Alle bedrifter kan søke

Ofte skjer det endringer som må tas inn søknadsrutinene om man ønsker å være sikker på å få igjen EU-moms. Enda verre er det når enkelte land krever at den som søker skal være til stede i landet med en representant.

Generelt kan man si at man kan søke om å få tilbake moms på følgende:

  • Varer og tjenester kjøpt av bedrifter.
  • Hotellovernattinger og reisekostnader.
  • Bensin/bilkostnader, messer og kurs/opplæring.
  • Mat-/restaurantkostnader og kontorutstyr.
  • En del varekostnader, kostnader knyttet til utenlandsk salgskontor osv.

Varierende nasjonale regler

Det er viktig å presisere at reglene for de enkelte land ikke er like. Søker man refundert moms på hotell og overnatting i Finland, må man først trekke fra momsen for frokost om den inngår i fakturaen. I verste fall kan man risikere å få avslått hele søknaden. For vårt naboland Sverige vil man derimot få refundert moms på hotell og frokost. Noen land refunderer transport og personbefordring, mens andre overhodet ikke betaler tilbake slike momskostnader, i noen land betaler man ikke ut refunderte momspenger til banker utenfor EU-land. I enkelte Øst-europeiske land må man ha flere bankkontoer, en inngående og en utgående i selve landet. Vi har sett at norske bedrifter selv har brukt mye interne ressurser på å søke, for så få avslått søknadene. Dette er selvsagt beklagelig, men gjenspeiler forholdene rimelig godt og igjen er grunnen til at det som regel er mer effektivt og lønnsomt å benytte et eksternt selskap til å gjøre dette.   

Endringer i regelverket

Gjennom året ser vi en del endringer som enkelte land innfører. Dette kan være krav til hvilken søknadsblankett som kan benyttes. Ellers kan det som i forrige søknadsperiode var tillatt, plutselig være endret eller begrenset. Kompetansen på dette omradet må oppdateres hele tiden om man skal lykkes med å få pengene tilbake. Hvem passer det for? Som sagt innledningsvis er denne ordningen ikke bransjeavhengig, annet enn gjennom at bedrifter som er momspliktige i Norge kan søke. I tillegg kan direktivene tolkes på en slik måte at dersom en konkurrerende bedrift med samme næringskode innen EU-land er momspliktig, er det en viss mulighet for a få refundert moms i henhold til spesielle kriterier. Selvsagt vil dette være et viktig kostnadseffektiviserende tiltak for norske eksport- og importbedrifter. Likeså for transportbedrifter med oppdrag på utlandet og bedrifter med høy internasjonal profil og samhandling.

EU-moms

Vår erfaring er at mange norske bedrifter sliter med å tilpasse seg EUs indre marked og momslovgivningen. Innen EU finnes det flere momsproblemstillinger enn i Norge. Blant annet opererer man innen EU med såkalt EU-moms og trepartshandel. Dette kan til tider være forstyrrende og vanskelig for norske næringslivsfolk. Selv store bedrifter med høy kompetanse på EU-moms tråkker feil i forbindelse med kompliserte handler og transaksjoner. Til slutt vil jeg komme med en oppfordring til bedriftsledere og økonomiske ledere om å foreta en vurdering internt i bedriften, gjerne i samsvar med en profesjonell på området for å finne ut om dette kan være regningssvarende for bedriften og hvor mye man kan regne med å få igjen i kroner og øre. Dersom volumet er stort nok, kan dere bare vinne på det!

 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest