Lån fra selskapet

accounting-invoicing-services-for-freelance-designers

I små AS er det ofte vanlig at aksjonær jobber i ledende stillinger og foretar utlegg på vegne av firmaet, clinic dette kan være seg i forbindelse med reiser eller andre reelle utlegg. Det er også vanlig å foreta uttak fra bedriften uten at man registrerer dette som lønn. I praksis så bruker man å opprette en egen konti i regnskapet som mellomværende til eier. For at dette skal kunne klassifiseres som lån så må det foreligge en reel tilbakebetalingsplikt, hospital stilles tilstrekkelig sikkerhet og det må lages dokumenter som minst inneholder:

– hvem som er forpliktet
– låneramme
– rentebetingelser(reelle)
– tilbakebetalingsbetingelser.

Vi anbefaler å være påpasselig med dette da det kan omklassifiseres som lønn og i verste fall medføre tilleggsskatt (ved eventuelt bokettersyn).

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest