FakturaNett Betingelser

Dette er en avtale som regulerer bruk av FakturaNett.no, og er bindende mellom partene. Ved å sende inn registrering til FakturaNett.no, og ved å krysse av i boksen for lest brukeravtale, har du bundet deg til følgende betingelser:

I. GENERELT
FakturaNett.no gir bedrifter muligheten til å opprette og sende faktura via internett og epost. Ved å ta i bruk FakturaNett.no samtykker du til betingelsene satt frem i denne avtalen.

II. LAGRING AV OPPLYSNINGER
Ved å ta ibruk FakturaNett.no, samtykker du til at vi lagrer relevante opplysninger i forbindelse med din bedrift. Oppbevaringen av persondata skjer på en sikret måte, og i henhold til norsk lov.

III. REGISTRERING
De oppgitte opplysningene på registreringssiden, må være korrekte og relevante. Ved mistanke om med vilje feilaktig registrering forbeholder FakturaNett.no seg retten til å slette brukerprofilen uten forvarsel.

IV. BRUK AV FAKTURANETT
Bruken av tjenesten må kun skje for å sende ut reelle faktura. FakturaNett.no forbeholder seg retten til å nekte tilgang ved mistanke om misbruk. Misbruk kan for eksempel være ekstremt antall utsendte faktura over en kort tidsperiode, eller utfakturering av ikke bestilte varer eller tjenester. Tjenesten må kun benyttes i samsvar med gjeldende norske lover og regler.

V. PRIS OG BETALING
a: Oppgradering og fornying av FakturaNett betalingsversjoner samt kjøp av andre tjenester skjer ved å benytte bestillingssiden for oppgradering, og nettbutikken. Man benytter betalingskort, i samarbeid med ekstern leverandør av betalingstjenester.

b: Invoice Club AS (juridisk eier) er ansvarlig for transaksjoner gjennom www.fakturanett.no.

c: 14 dagers angrerett gjelder for alle kjøp foretatt på FakturaNett.no

d: Se de til enhver tid gjeldende priser satt frem på www.fakturanett.no.

VI. ANSVAR
Brukeren av FakturaNett.no har selv det fulle og hele ansvaret for resultater som følge av bruken av tjenesten, også i tilfelle feil ved tjenesten. FakturaNett.no fraskriver seg ethvert erstatningsansvar som følge av bruk av tjenesten.

VII. PARTNERE
Utvikling og drift av FakturaNett.no er i hovedsak finansiert gjennom et utvalg partnere. Dette er årsaken til at bruk av programmet tilbys kundene til en meget gunstig pris. Noen få av disse er hovedpartnere og valgt for de vi mener de har interessante produkter og tjenester for små og nye bedrifter. Disse kan komme til å ta direkte kontakt med deg, noe som betyr at du får gode råd og tilbud.

VIII. BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER
Vi i Fakturanett trenger tilgang til dine personopplysninger for å kunne oppfylle denne avtalen og levere de tjenestene etter din anmodning. Vi vil ikke kunne bruke dine personopplysninger til noe annet formål uten ditt samtykke. Vi skal kun ha tilgang til de absolutte nødvendige personopplysninger for å kunne oppfylle formålet med behandlingen, nemlig å administrere kundeforholdet. Konkret kan dette innebære at vi behandler ditt juridiske navn, postadresse, telefonnummer, e-post adresse, organisasjonsnummer, bankkontonummer for fakturering, historikk i kundeforholdet, handlemønster og preferanser, innlogging og aktivitet på nettsidene våre, reklamasjoner og tvister, betalingshistorikk, informasjon knyttet til kredittsjekk, samt navn, stilling og kontaktinfo til kontaktperson.

Vi er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger som kunde av vår tjeneste. Vi er også databehandler for de personopplysninger som du selv lagrer gjennom bruk av vår tjeneste og som vi behandler på dine vegne. En egen databehandleravtale skal inngås med deg vedr. behandling av de registrertes personopplysninger som du selv lagrer. Denne databehandleravtalen er tilgjengelig for nedlasting når du er innlogget, fra dine kundesider.

Vi skal ikke lagre dine personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Når kundeforholdet er avsluttet, skal dine personopplysninger slettes innen 3 år etter vår siste leveranse til deg. For de personopplysninger som vi behandler på dine vegne skal disse enten forsvarlig destrueres elle overleveres deg tilbake med skriftlig dokumentasjon på at sletting og/eller destruksjon er foretatt iht avtalen innen rimelig tid etter avtalens opphør.

Vi vil kunne overføre personopplysninger til våre leverandører og underleverandører. Vi påser at alle våre leverandører og underleverandører er bundet av de samme kravene som fremgår av den ovennevnte databehandleravtalen. Vi vil bistå deg ved ivaretakelse av rettighetene til de registrerte, samt dersom det kommer krav om sletting av opplysninger mv. fra privatpersoner. Dette tilbys imidlertid som en betalbar tjeneste.

Vi vil gjennom planlagte og systematiske tiltak sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet med hensyn til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet ved behandling av personopplysninger. Vi vil dokumentere informasjonssystemet og sikkerhetstiltakene våre, samt gjennomføre jevnlige sikkerhetsrevisjoner. Dokumentasjonen skal på forespørsel være tilgjengelig for deg, Datatilsynet og Personvernnemnda. Vi vil alltid orientere deg om eventuelle brudd på datasikkerhet mv. som vil ha konsekvenser for ditt personvern.

Vi bruker hovedsakelig informasjonskapsler til et funksjonelt og analytisk formål. Vi bruker i utgangspunktet ikke informasjonskapsler til markedsføring. Mer om vår behandling av personopplysninger finnes her: Lenke

IX. DISSE BETINGELSENE
Disse betingelsene kan når som helst bli endret, uten ytterligere varsel. På forespørsel vil FakturaNett.no sende kopi av disse betingelsene pr. post eller email. Man kan se disse betingelsene på Hjelp-siden når man har logget seg inn.