Få refundert moms fra EU

Som momspliktig virksomhet i Norge kan DU søke om å få refundert moms på de tjenester og varer du har kjøpt innen EU og en del andre land. Dette får du kontant tilbake rett på din konto. Siden Norge er et EØS-land, kan norske bedrifter søke tilbake moms fra EU/EØS. EU direktivene regulerer denne muligheten [...]